DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten ruitere lub r Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 27 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 28 juli 1995 Zaterdag 29 juli 19.00 uur: Overleden ouders Kunen - Hermans. Jan Thielen Fam.Tacken Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Misdienaars: Sandra en Wilma. UITSLAGEN CH LEUNEN PAARDEN EN PONYS PONYSEllis Hesen met Iranda 3 prijs Niels Arts met Axel 5 prijs PAARDENMarlie Classens met Sultan 3 prijs Jolanda Strjjbos met Hassan A prijs PRjjSWINA ARS PROFICIAT AFVAARDIGING LIMB. KAMPIOENSCHAPPEN De wedstrijd in Leunen was de laatste selectie wedstrijd voor afvaardiging naar de Limb. kamp. Deze kamp. worden voor de ponys op 20 aug in Echt en voor de paarden op 27 aug in Reuver gehouden.Van onze vereniging zijn geselecteerd; ponysDressuur DE-B Ellis Hesen met Iranda Springen D-B Loes Cox met Oakley paardenDressuur A tal klasse L Dressuur L Rian Luyks met Content Dressuur M1 Marloes Philipsen met Hercules Dressuur B Reserve Marlie Classens met Sultan VRAAGPROGAMMAS 2A sep. Tegelen paarden opgeven voor 20 aug 1 okt. Tegelen ponys opgeven voor 27 aug. OUD jjZER ACTIE Po nn H _Ü7 o p or f i o n o rconl onH r\r\ \r orrvef orHoff 1 ft 1 Q anffiicf iiq -DE SCHANS- t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1