basisschool Wonen zonder zorgen begint met een verzekering van de LLTB W THUIS IN PROFESSIONEEL ADVIES TOUR BIKES KflREL DEKKERS Laatste schooldag Morgen, vrijdag 30 juni, sluiten we het schooljaar af met een "sport- en spellendag" op het trapveldje aan de Past. Verheg- genstraat. We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 14.00 uur. Meer informatie is via de kinderen mee naar huis gegaan. School jaarafsluiting Op vrijdag 30 juni begint dan om 14.00 uur de grote vakantie. De kinderen hebben reeds een nieuw school informatieboekje mee naar huis gekregen met de nodige gegevens voor het nieuwe schooljaar. Dat nieuwe schooljaar begint op maandag 14 augus tus Voor het zover is gaan we echter eerst van een welverdiende vakantie genieten. We danken eenieder voor de prettige samen werking in het afgelopen schooljaar en wensen u allen een prettige vakantie! De leerkrachten. Attentie kinderen van de nieuwe groep 7 en 8 Óp de volgende data om halftien op school zijn te nieten en te bezorgen: vrijdag 28 juli vrijdag 4 augustus vrijdag 11 augustus Als je zelf niet kunt ruil dan met iemand anders. Niet vergeten om de Schans NU VERKRIJGBAAR BIJ: BoerenBond LLTB Verzekeringen Noord 04780-71642 TWEEWIELERl Postbaan 14 5861 CT Wanssum fel. 04784-2166 8 De naam zegt het al: de uitgebreide gevarenverzekering voor huis en inboedel dekt alles wat er met uw kostbare bezit mis kan gaan. Een hele zorg minder. Vraag ernaar bij de LLTB. i i Voor meer informatie neem kontakt op met

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 8