Door dé" jeren heën bereikten ons verzoeken yan de zijde van onze klanten, om regelmatig de verwarmingsinstalla tie) te laten serviceren.Wij staan helemaal achter dit idee, daarIdiiC voor u en óók voor ons voordelen heeft: het rendement Van de apparatuur blijft op peil en "grote" stofingén veroorzaakt door bijvoorbeeld stöfpp- hopihg'én afzetting van alumfniüm met als gevolg grote en vaak 'ook dure schadekunnen voorkomen worden Wij geven een én ander dan ook serieus gestalte in de vorm van sen onderhoudskontrakt, waarbij we exact bij houden wannéér uw ketel geveegd is, weer moet worden geveegd, en bellen u om een datum en eventueel tijdstip af te spreken wanneer de monteur komt Controleren van uw c.v.-installatie Schoonmaken van de c.v.-ketel (combi), gasboiler, geyser, gasgevelkachels, gashaarden, gasluchtverhit- ters en olieketels C.v.-ketel afstellen KQSten: Daar het assortiment van bovengenoemde apparatuur nogal variëert, is het ons onmogelijk een vast bedrag te calculeren. Vandaar dat wij de gemaakte uren en kilome ters berekenen tegen het geldende uur- en kilometer tarief. Onderstaand vind u een deelnamestrookje voor een onder- houdskontraktVul uw persoonlijke gegevens in en, zover u deze weet, de gegevens omtrent uw verwarmings apparatuur. Stuur dit strookje dan naar onderstaand antwoordnummer. Een postzegel is NIET nodig. Vragen? Bel: 04780-71941; J Jaspers of M Beerkens (na 10 oktober a.s.: 0478-571941) Naam: Adres PC Woonplaats: Telnr: Merk s Type Installatiedatum: VERSLEIJEN C.V. ANTWOORDNUMMER 4453 5800 WT OIRLO O N D E RHOUDSKONT RAKT V* fat jjb «S

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 3