DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten redactie Laat uw verdriet onze zorg zijn ZATERDAG 24 JUNI 1000-1200 OUD PAPIER BIJ PIET ARTS Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 25 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 23 juni 1995 Handrie Versteegen. Overleden ouders Kunen-Hermans. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Jaardienst Gertruda Tielen. Jrd.Willem v.d.Sterren en Gertruda Jenniskens. Overleden ouders Janssen-Ëmonts en kinderen. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Ver rijdt. Woensdag 28 juni 9.00uur: H.Mis "uit dankbaarheid" Vrijdag 30 juni 14.oo uur t.g.v. zilveren huwelijk Fam.van Casteren-Ouwens. Misdienaars: zaterdag 24 juni: Wilma en Sandra. Zaterdag 24juni 19.00uur: Volgende week: de laatste Schans voor de vakantie 1 Op de vrijdagen 7, 14 en 21 juli verschijnt er geen Schans i.v.m. met vakantie. Copyen met info over deze periode a.u.b. inleveren dinsdag 27 juni, voor 19.00 uur. De eerste Schans na de vakantie komt uit op 28 juli. Begrafenis- en Crematie-onderneming Patersstraat 25 5801 AT Ven ray Telefoon 04780-89199 Venrayseweg 104 5961 AJ Horst Telefoon 04709 - 87099 Wij zyn dag en nacht bereikbaar -DE SCHANS- Theo Arts

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1