DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten svc junioren Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 19 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 12 mei 1995 Zaterdag 13 mei 19.00 uur: Jan Thielen Overleden ouders Classens-Vissers. Toon Brouwers en overleden ouders Brouwers-Huisman. Jaardienst Peter Johannes van de Water. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Woensdag 17 mei 9.00 uur: Handrie Versteegen (namens de ouderenbond) Misdienaars:zaterdag 13 mei: Wilma en Sandra. MEDEDELINGEN: Op dinsdag 16 mei aanvang 20.00 uur in de Wis wordt de jaarlijkse Algemene Parochievergadering gehouden Zie verdere mededelingen hierover in deze Schans. Bedevaart naar Tienray op zondag 14 mei a.s. In overleg met alle direkt betrokkene is besloten de bedevaart naar Tienray niet meer in de oude vorm te laten doorgaan, dit gezien de matige belang stelling hiervoor. In overleg met de Parochie Tienray zal deze zondag, en speciaaal dc dienst van 10.30 uur, zeer speciaal voor de bedevaartgangers uit Castenray gehouden worden. Wij hopen, ondanks het bovenstaande, dat velen van U in deze dienst te Tienray aanwezig kunnen zijn. Venrav F3-Castenray F1 Er waren best wel veel kansen maar de keeper was er al bij. En na een kwartierje stonden we 2-0 achter. We kwamen sterk terug en toen knalde Roel hem door het poortje door, 2-1. En toen kwam er een schot van Laurens en die zat, 2-2. En even later werd het 2-3 door een afstandschot van Roel. Venray nam een corner en Laurens schopte de bal naast de goal Toen was het weer corner en de bal ging tegen Laurens de goal in. Rust. Na de rust waren er niet zoveel kansen en het bleef 3—3. -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1