kerkberichten RweewIelB VERJAARDAG? JUBILEUM? of gewoon zomaar...? Denk eens aan een die verzuurt nietsl BOVAG Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 17 28 april 1995 Zaterdag 29 april 19.00 uur: Woensdag 3 Mei 9.00 uur Vrijdag 4 Mei 14.00 uur Jan Thielen. Overleden ouders Kunen-Hermans. Toon Brouwers en overleden ouders Brouwers-Huisman. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt. Jacob Emonts. O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) t.g.v. het 25 jarig huwelijk Fam.Dinghs-Coppers. Misdienaars: zaterdag 19.00uur: Rianne en Fred. De opbrenst van de "Vastenaktie" was 930.-, alle gevers hartelijk dank hiervoor. Openingstijden: dhdo.dog 9.00-18.00(1 vrijdag 9.00-20.00u zaterdag 9.00-16.00u Postbaan 14 5861 CT Wanssum Tel. 04784-2166 Kil rie vAknvin. rile ook feoareren kan mm FIETS! rMfMVMt

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1