5 6. Ingekomen stukken en mededelingen. *De regiopolitie heeft zich inmiddels gepresenteerd aan de Castenrayse gemeenschap. 7. Rondvraag. *J.Cox dankt iedereen voor de gelukwensen die hij ontving ter ere van de titel "Beste knuppel". *De zitbanken op het pleintje staan niet meer goed. -Ze worden verplaatst. 8. Sluiting. - De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. IHMP lliiiiliilili; wmmmÊÊm mmmm Boe ren Bond miö7fc6812:WS' Tè>tÓ«i8Gi8125é Mo»; 33, 58B8 BG v. ïèt: «M78Ö435SS 2MW^ö:1«k.WO»:6ASx;5!:? Schadijkerw«fl" 1:9, 638* na Kj<^*w3Q;80?re0 Gfubt*Pv<Jra<,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 5