v.o.f. jan van leendert en zoon ooyenseweg 14 5871 CA broekhuizenvorst telefoon 04763-1275 telefax 04763-2144 uw adres voor: containers 6 t/m 35 m3 plateau's verhuur magazijncontainers auto met kraan levering zand en grind grondwerken bestratingen nationaal en internationaal transport x GOUMANS b.v. «I. 't «JONG Vooi zowel verzekerden als particulieren Uitvaartverzorging Telefoon 047S0-888S9 Dag cn nacht bereikbaar Gespecialiseerd in opbaring thuis Noordsingcl 24 5801 GK Vcnray Voor al uw dak-, zink- en loodwerkzeamheden DAKOEKKERSBEDRIJF Nuaaolelnatraat 26 Horst-Amerlca Telefoon 04764-1814

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 3