•te J Deeltaxi Venray Wat biedt Deeltaxi Venray? Voor wie is Deeltaxi Venray bedoeld? Wat kost een rit met Deeltaxi Venray? Extra service voor 65-plussers en Waar is de Pas-65 of W.V.G.-pas verkrijgbaar? Goede reis! De vanzelfsprekendheid waarmee velen zich te voet, per fiets, bus of auto verplaatsen, gaat niet voor iedereen op. Ouderen en gehandicapten kampen nogal eens met vervoersproblemen. Ook voelen veel mensen zich niet meer veilig op straat Vanaf 1 april 1994 biedt Deeltaxi Venray u vervoer aan dat een einde maakt aan deze problemen. Dit past ook binnen de gemeentelijke uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (W.V.G.). Het Deeltaxi-vervoer beantwoordt aan specifieke wensen van ouderen en gehandicapten. Vervoer op maat. Bij de Deeltaxi - het woord zegt het eigenlijk al - kan het voorkomen dat u een taxi of een taxibusje deelt met anderen. U betaalt voor een zitplaats, niet voor het hele voertuig. Deeltaxi Venray probeert ritten te combineren. Het kan soms voorkomen dat u (maximaal) een kwartier eerder of later dan het door u gevraagde tijdstip opgehaald wordt. Een garantie dat u precies op tijd op de plaats van bestemming aankomt kan niet gegeven worden, omdat er tijdens de rit passagiers in- en uitstappen en er niet altijd via de kortste route gereisd wordt. Als u een trein moet halen, kunt u beter de Treintaxi bellen. Voor een bezoek aan een arts of therapeut is het ziekenfondsvervoer een betere oplossing. Wel reist u tegen een zeer gunstig tarief en u wordt van deur tot deur vervoerd. De Deeltaxi Venray rijdt iedere dag van 9.00 uur tot 23.00 uur (ook op feestdagen) binnen de gemeente Venray. Dus ook in de kerkdorpen. Als u in het bezit bent van een Pas-65 of een W.V.G.-pas, heeft u recht op extra service en kunt u ook naar bestemmingen buiten de gemeente reizen. Alle inwoners van Venray kunnen gebruik maken van de Deeltaxi. U dient zich hiertoe wel als zodanig te kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs). De Deeltaxi Venray is speciaal toegesneden op de wensen van ouderen en gehandicapten en biedt deze groepen extra voordelen. Ook rolstoelers kunnen met de Deeltaxi reizen. Zij dienen dan wel aan de taxicentrale door te geven dat ze gebruik willen maken van een rolstoeltaxi. Voor een enkele reis binnen de gemeente Venray betaalt u een eigen bijdrage van f 6,00. Voor kinderen tot 4 jaar hoeft niet betaald te worden. Zonodig moeten zij op schoot zitten. Kleine huisdieren mogen gratis mee wanneer u ze op schoot of in een tas vervoert. Blindengeleidehonden mogen altijd kosteloos mee. Ouderen en gehandicapten rozen in veel gevallen tegen een lager tarief. Zij hebben een streepje voor in de Deeltaxi Venray. Op vertoon van uw Pas-65 of W.V.G.-pas betaalt u voor een enkele reisslechts f 3,00 Op vertoon van uw Pas-65 of W.V.G.-pas kunt u naar een bestemming buiten de gemeentegrenzen reizen. Het tarief is f 1,80 per kilometer (of f 2,20 per kilometer in een rolstoelbus), hetgeen een aanzienlijke korting betekent op het reguliere taxitarief Op vertoon van uw NS-geleidepas kunt u gratis een begeleider meenemen Iedereen die daar behoefte aan heeft, wordt door de chauffeur geholpen bij het in- en uitstappen Iedere inwoner van de gemeente Venray van 65 jaar en ouder evenals zijn of haar partner van 60 jaar en ouder kan tegen een vergoeding van f 9,75 (prijspeil maart 1994) een Pas-65 afhalen bij de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis. Vergeet u niet een pasfoto mee te nemen. Iedere inwoner van de gemeente die in aanmerking komt voor een taxivergoeding in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten, kan kosteloos een gemeentelijke W.V.G.-pas krijgen. De gemeente geeft u graag meer informatie (tel. 23320). fê

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 18