DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten 1 j eugdwerk Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 16 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 21 april 1995 Zaterdag 21 april 14.oo uur H.Mis t.g.v. het 40 jarig huwelijk Fam.Seijkens-Wismans. Zaterdag 21 april 19.00 uur Woensdag 9.00 uur Sjeng van de Pasch. Handrie Versteegen (namens de buurt) Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. jrd. overleden ouders Dinghs- van de Beuken. jrd. Leen Emonts. Huub van Rhee. Jan Thielen (Namens de vrienden van de Fanfare) jrd.Engelbert Emonts en Maria Geurts. Misdienaars: zaterdag 19.00 uur: Rianne en Annet -f' V.J.L. kinderfeest in Thorn Morgen 22 april wordt het 10-jarig bestaan gevierd van het V.J.L. Iedereen die zich opgegeven heeft wordt om 12.15 uur bij de kerk verwacht. Geld heb je niet nodig, behalve dan de f. 5,00 per persoon voor vervoer. Wij zijn om circa 19.00 uur weer terug. Wij wensen jullie een plezierige middag. Fi lm Zaterdag 6 mei willen we weer een film draaien. Welke film jullie te zien krijgen is nog een verrassing. We zullen probe ren een leuke film uit te zoeken. De film begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur. Kosten f. 3,00 per persoon. Kom dus allemaal op zaterdag 6 mei Tot dan Groetjes SJWC Zaterdag 29 april zijn wij OPEN van 11.30 - 13.30 "V 17.00-18.45 Dit vanwege familiefeest RECLAME: bij aankoop van f.10,00: bakje mayonaise gratis i t Li u V -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1