DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 15 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 14 april 1995 Zaterdag 15 april Zondag 16 april Maandag 17 april 21.00 uunPAASWAKE. Overleden ouders Classens-Vissers. Roel Smits jrd.Overleden ouders Dinghs-v.d.Beuken. jrd.Gerard Weijs en Mina v.Lipzig. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. lO.OOuunGEZINSVIERING /SPECIAAL VOOR OUDERS MET HUN KINDEREN. misintentie voor: Albert Druggen. 10.00uur:2e PAASDAG. Deze dienst wordt muzikaal opgeluisterd door onze Fanfare. Misintentie voor: Jan Thielen. Woensdag 19 april 9.00 uurO.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Vrijdag 21 april 13.30 uur Huweiijksdienst voor het bruidspaar: Diny Thielen en Vincent Withagen. Zaterdag 22 april 14.oo uur: t.g.v.het 40 jarig huwelijk van Fam.Seijkens-Wismans. Misdienaars: zaterdag 21.00 uur: Wilma en Sandra, zondag 10.00 uur: Sjeky en Marian, zaterdag 22 april 14.00 uur: Peggie en Annet. Openingstijden DIT WEEKEND vrijdag 19.00 - 22.30 zaterdag 11.30 - 13.30 17.00 - 21.00 le Paasdag gesloten 2e Paasdag 17.00 - 20.30 RECLAME loempia f. 3,00 Friture 't Klumpke -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1