DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten Laat uw verdriet onze zorg zijn [7WEEWIELE1 VERJAARDAG? JUBILEUM? of gewoon zomaar...? Denk eens aan een... die verzuurt niets! BDVflU Redactie adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Nr. 13 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 3l'maart 1995 Vrijdag 31 mrt 19.00 uur: Tijdens deze dienst zal door Deken Coenen het H.Vormsel worden toegediend aan 16 kinderen uit onze parochie. Zaterdag 1 april 19.00uur: Harrie-Bert en Jurgen van Kuyck. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Roel Smits. Jan Thielen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Woensdag 5 april 9.00 uur:Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars: Vrijdag 19.00uur: Wilma en Sandra. Zaterdag 19.00uur: Sjekky en Marian. VASTENAKTIE -VASTENAKTIE-VASTENAKTIE /OFFERBUS ACHTER IN DE KERK. MET DANK VOOR UW GIFT. Begrafenis- en Crematie-onderneming I Patersstraat 25 5801 AT Venray Telefoon 04780-89199 Venrayseweg 104 5961 AJ Horst Telefoon 04709 - 87099 Wij zijn dag en nacht bereikbaar Openingstijden: dhto.dög 9.00-18.00u vrijdag 9.00-20.OOu zaterdag 9.00-16.00u I Postbaan 14 5861 CT Wanssum Tel. 04784-2166 lKil \ralzr*-»an Hl** rv~»lz r^nAfpr^n k*n -DE SCHANS- Theo Arts pRË ■KB FIETS!

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1