DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 12 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 24 maart 1995 Zaterdag 25 mrt 14.30 uur: H.Mis bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het "Dameskoor" intentie:Levende en overleden leden van het Dameskoor. Zaterdag 25 mrt 19.00uur: Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Jaardienst Hein Emonts. Overleden ouders Kunen-Hermans. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Jacob Emonts. Woensdag 29 mrt 9.00uur: Jaardienst Gerardus Dinghs en Henrica Friesen. Vrijdag 31 mrt 19.00uur Tijdens deze dienst zal de Zeereerw.Heer Coenen het H.Vormsel toedienen aan 16 kinderen uit onze parochie. Misdienaars:zaterdag 14.30 uur:Marian en Annet. zaterdag 19.00 uur: Peggie en Rianne. vrijdag 31 maart om 19.00 uur: Wilma en Sandra. UW GAVE VOOR DE VASTENAKTIE IS MEER DAN WELKOM. (collecte bus achter in de kerk). DONDERDAG 30 MAART: 19:30 uur groepsrepetitie Bassen, saxBaryton,overigen 20:15 uur EVEN ONTHOUDEN!li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25 maart; OUD PAPIER (H.Kleeven, N.Linders, J.Willemsen. 25 maart; receptie dameskoor. /"~N -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1