kerkberichten dameskoor ouderraad Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 11 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 17 maart 1995 Zaterdag 18 mrt 19.00 uur: Jaardienst voor Lei Heidens. Jaardienst voor Pierre Janssen. Harrie Pingen. Jaardienst voor Huub van Rhee. Leen Emonts. Roel Smits. Jan Thielen. Overleden ouders Classens-Vissers. Toon Brouwers en overleden ouders Brouwers-Huisman. H.Mis uit dankbaarheid van een tachtigjarige. DEZE DIENST WORDT MUZIKAAL OPGELUISTERD DOOR "MANDOLINE VERENIGING ROSA MUSICA" UIT LOTTUM. Woensdag 22 mrt 9.00uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars:Sandra en Wilma. Bij deze "Schans" treft U aan een brochure en een zakje voor de "Vastenaktie". U kunt Uw gave in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren. Voor wat betreft het gekozen project verwijzen wij U naar de brochure. Het team van priesters biedt zijn welgemeende excuses aan voor het niet door gaan van de dienst van het afgelopen weekend. Do. 23 mrt. repetitie om 19.45 uur. Vr. 24 mrt. extra repetitie om 19.00 uur in de kerk Za. 25 mrt. 25 jarig jubileummis om 14.30 uur Do. 30 mrt. repetitie om 19.45 uur Vr. 31 mrt. H. Mis om 19.00 (H.Vormsel) Instructie-avond brigadiers Dinsdag 28 maart a.s. zal er wederom een instructie-avond gegeven worden. Deze is m.n. bedoeld voor die brigadiers die de vorige instructie niet bezocht hebben. Ook zullen zij nog persoonlijk bericht krijgen van V.V.N.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1