DORPSRAAD CASTENRAY 5 ENQUETE WONINGBEHOEFTE CASTENRAY CAS& Aan alle inwoners van Castenray Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray wil een keer per jaar alle kerkdorpen bezoeken. Het College vindt het wenselijk om zich persoonlijk op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in de dorpen. De Dorpsraad Castenray staat achter het initiatief van B en W Belangrijke onderwerpen die Castenray aangaan kunnen op deze wijze onder de aandacht van het College gebracht worden. Het bezoek is gepland op 4 april a.s. Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit: 1 Ontvangst college B en W 18.00 uur 2 Te bezoeken lokaties 18.15 uur verkeerssituatie Horsterweg en Lollebeek- weg nieuwe bestemmingsplan-lokatie speelveldje Matthiasstraat-Castelostraat de Diepeling 3 Openbare vergadering Dorpsraad en College 20.00 uur van B en W in het gemeenschapshuis "de Wis" Agenda Structuurplan Venray en bestemmingsplan buitengebied toegespitst op Castenray Bestemmingsplan de Diepeling: mogelijk heden en moeilijkheden Verkeersknelpunten Castenray Onderwerpen door Castenrayse verenigingen in te brengen Onderwerpen door B en W in te brengen De Dorpsraad nodigt alle inwoners uit om bij de geplande openbare vergadering op 4 april a.s. om 20.00 uur in "de Wis aanwezig te zijn. De Dorpsraad heeft besloten om de woningwensen van de Casten rayse bevolking door middel van een enquête te inventariseren. Bij u is wellicht bekend dat in 1995 het bestemmingsplan voor Castenray zal worden ontwikkeld. Hiervoor is het noodzakelijk zo nauwkeurig mogelijk de woningbehoefte van de inwoners van Castenray te kennen. Alle Castenrayse gezinnen wordt dan ook gevraagd aan deze enquête deel te nemen. Op 20 of 21 maart a.s. zullen de enquêteformulieren bij u aan huis bezorgd worden door leden van de Dorpsraad. Op 23 of 24 maart worden de formulieren weer opgehaald. Om de 2 a 3 jaar zal de enquête herhaald worden om de cijfers te actualiseren. De vragen die in de Castenrayse enquête worden gesteld, zijn eveneens gesteld in een gemeentelijke enquête en zijn afgeleid van een landelijk onderzoek. Op die manier kunnen dan ook vergelijkingen gemaakt worden. De Dorpsraad zegt u bij voorbaat dank voor u bereidwillige medewerking.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 5