Zeven rode Voor zowel verzekerden ais particu.'iercn Uitvaartverzorging GOUMANS b.v. Telefoon 04780-888S9 Dag cn nachl bereikbaar Gespecialiseerd in opbaring Uiuis Noordsingcl 24 Voor al uw dak-, zink- en loodwerkzaamheden DAKDEKKER8BEDRIJF Nuseolelnatraat 26 Hórat-Amerlca Telefoon 04784-1814 amateurs

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 4