CAFE - CAFETARIA D'N TERP TE OIRLO vrijdag 10 maart live muziek MUSKOGEE UIT VENRAY Rock en Roll - Country - formatie aanvang: 21.00 uur entree gratis tot ziens bij: Paula en Wilhelmien <0^ Boe ruitere lub Aid Prinse KompenejPrins Ger V, Prinses Lon, Vorst Caro, bestuur en Road van elf, Jeugdprins Martijn, Jeugdprins Jes sie, alle Knuppels en Knuppelinnekes en buute durpse carna valsvierders Wej meuge wel zegge en terug kieke op enne schonne Carnaval 1995. Dat is wel gebleke op os receptie van de boerebrulluft Dat was enorm en geweldig schon. Het haaj al ien de Schans gestoan dat hiel Noord-Limburg ut wel wist dat bleek wel zoe, want ze kwame van alle kante urn os en hendje te komme geve. Durrum wille wej dan ok iederien en allman badanke, os boere brul luftgezelschap, de buurt vut het moj versiere, -os kiender en klenkiender, familie, vriende en bekende, ok vur de moje versiering en corsages en alles wat dur bej huurt. En onze filmer, den dur vur zurgt dat we al den kolderen wazel nog wer is allemoal enne kier terug dreije. Gon en ger bedankt dat gej now ok es enne kier de boerebrul lufskar vur os (ouwe voerman) in het meuge spanne, en ok nog wel den twelfde kier dat is enne hiele ier, en zeker en medaille wert Same mit ollie allemoal hebbe wej t wer kloar gespeult urn dur enne geweldige carnaval van te make. En urn niemand te vergate vatte wej nog enne kier alles same iederien en allemoal be dankt. Ok vur de schon cadeaus, t was geweldig, 't was enorm, ien ien woord, het was af. Bedankt, bedankt allemoal. Het boerebruudspaar Mart van Wismans Kueb en Nel van Striebosse Pet Mart en Nel Wismans Ik zelf wooj hier nog an toevoege, alle vrollie van de boere brul luft en van de road, die mit gewest zien noar 't Trujebal in Venray urn miene vrijgeze11eoavend (dat wej dur van gemakt hebbe) te viere, hartstikke bedankt. Het was enne kei gezelli ge oavend, moj urn dit ok mit gemakt te hebbe. bedankt, Boerebruud Nel Snerttijdrit A.s zondag 12 maart is de Snert-tijdrit voor de ruiters en aangespannen rijders. We vertrekken om 11.00 uur bij jan geerets, Lollebeekweg naar de Manege "Wienashof" te Horst- Hegelsom. Hier zal de soep om 13.30 uur klaar staan. We hopen op veel deelnemers, ook van aangespannen rijders. 17 St W l'i.:- n

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 17