#COLLECTE REUMAFONDS COLLECTE REUMAFONDS# By deze Schans treft u een enveloppe van het reumafonds aan. De Junioren van de korfbalvereniging komen de enveloppe een dezer dagen by u ophalen. Namens het reumafonds alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. ZATERDAG 11 MAART: 17:30 UUR EXTRA GROEP3REPETIE Si aawerk DONDERDAG 16 MAART: 19:30 uur groepsrepefcit ie SLAGWERK, overigen 20:15 uur EVEN ONTHOUDENi Zaterdag 18 maart EXTRA GROEPSREPETITIE CORNETTENTRÖBONE5 Aanvang: 17:30 uur. 25 Maart: OUD PAPIEP. ('H.Kleeven. N.Li riders. J.Willemsen. KATHOLIEKE BOND OUDEREN AFD CASTEN RAY (Niet van Venray zoais vorige week per abuis vermeld) Een mooie organisatie voor ouderen, welke door hun bundeling van leden over het hele land, inspraak maakt bij onze regering voor onze belangen. Door de vele aktiviteiten op velerlei gebied kunt u blijven meedoen. De 50+, die hier onze gemeenschap telt, sluit u aan bij onze vereniging. Er zijn zeker mooie middagen en avonden samen te beleven waarin u met leeftijdgenoten een gezellige tijd zult doorbrengen. Mogen wij u vragen. Laat het niet een vergrijsde ouderenvereniging worden. Geef ook u, met uw verantwoording, een steun aan uw leeftijdgenoten. Samen sterk Wij hebben het echt nodig willen we onze belan gen in Den Haag kunnen verdedigen. Voor komende week wordt de contributie weer opgehaald bij onze leden, nlf. 20,00 per persoon. Een gedeelte hiervan gaat naar de hoofdorganisatie voor Limburg in Roermond. Wij ontvan gen hiervoor maandelijks het blad Nestor. Ook vanuit onze centrale Venray ontvangen wij maandelijks het blad de Schakel. Dus g:eregeld informatie. De 50+ kunnen zich als lid aanmelden via een folder welke thuis wordt bezorgd. Meldt u aan! Laat het geen vereniging worden voor de aller oudsten. Uw steun hebben wij hard nodig. Het bestuur Ouderenvereniging GEVONDEN r bij cafe Hesen sleutel terug te verkrijgen bij de redactie 15

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 15