1 ir "K 1 V J_> 13 Vlooienmarkt Op zondag 19 maart organiseren wij weer onze 2-jaarlijkse Vlooienmarkt. Hiervoor vragen wij weer hulp van zoveel moge lijk leden voor bv. ophalen vanaf vrijdag 17 maart, sorteren, klaarzetten in zaal, verkoop op zondag. Heb je tijd, geef je dan op bij Mariet Hendrix, tel.: 71792. DOEN Culturele Kringavond 20 maart Op maandag 20 maart organiseert de LVB Kring Venray haar jaarlijkse culturele kringavond in het Cultureel Centrum "de Beejekorf" te Venray. Entree f. 10,00. Programma: 19.30 opening door mevr. M. Volleberg-Keijsers t 19.45 ludieke presentatie thema "mantelzorg" door de 2 afd. voorzitster 1 20.00 inleiding op het thema door dhr. Marinus van den Berg, pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg en schrijver van de brochures van de Nationale Ziekendag, uitgegeven door de Zonnebloem 20.40 pauze met koffie en vlaai 21.00 toneelstuk door TOVRI uit Meterik. Titel:"het onbeschre ven blad". Een komische thriller geschreven door de Enschedese huisarts Ton Davids, en gaat over een jonge vrouw die door een aanrijding in het ziekenhuis belandt en aan geheugenverlies lijdt. Haar arts laat haar een foto in de krant plaatsen en vraagt de lezers wie de betreffende vrouw is. Volgens ons een gevarieerd programma. Heb je interesse in deze avond, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij Mariet Hendrix, tel.: 71792. Tegen betaling van f. 10,00 krijg je het entree bewijs. heb je zelf geen vervoer, dan zorgen wij daarvoor!! 4e avond cursus Politiek 16 maart Op donderdag i6 maart is al weer de laatste cursusavond Poli tiek "in de Engel", Venray. Thema:"vluchtelingenbeleid en racisme". De inleiding wordt verzorgd door de heer G. Naus, directeur Eijmard Ville, Stevensbeek. Onderwerpen: landelijk beleid en beleid Stevensbeek - procedure met voorbeelden - waarom racisme en wat is er tegen te doen waarom verlaten mensen het land - wie mogen hier blijven en wie niet. De onkosten bedragen f. 2,50 en de avond begint om 20.00 uur in zaal "In de Engel" te Venray. Reanimatie 27 maart Op maandagavond 27 maart hebben we in "de Wis" weer een cursus reanimatie. Deze is bedoeld als herhalingsles voor iedereen die al eens een avond heeft meegedaan in de afgelopen jaren. Er kunnen ook dames meedoen die nog nooit hebben meegedaan. Ze moeten bij opgave wel aangeven dat ze beginneling zijn. We kunnen dan zorgen dat zij extra aandacht krijgen in de groep. Het is volgens insiders raadzaam om zo'n cursus reanimatie regelmatig te organiseren om de kennis weer enigszins op te frissen. We hopen dan ook dat er weer diverse personen meedoen dit jaar. We beginnen om 20.00 uur in "de Wis". De onkosten zijn nog onbekend, dat ligt aan het aantal personen dat mee doet. Opgave bij M. Hendrix, tel.: 71792.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 13