svc senioren Carnavals vereniging "DE SCHANSEKNUPPELS" MEDEDELINGEN LEDEN: 3 april 1995: Ledenvergadering om 20.30 uur bij Hesen, de dames zijn ook van harte welkom. MEDEDELINGEN JEUGDCARNAVAL: 3 april 1995: JEUGDLEDEN vergadering om 19.30 uur bij Hesen. MEDEDELINGEN HELPENDE VERENIGINGEN: 26 april 1995: 20.00 uur vergadering met "STICHTING DE WIS" aansluitend vergadering met carnavals vereniging. MEDEDELINGEN ARTIESTEN BONTE ZITTINGSAVONDEN: Casten ray 1 afgelast Casten ray 2 Casten ra^ 2 Casten ray 4 Wittenhorst 11 10.00 uur Wedstrijdleider Sponsors wedstrijdballen deze week: SLIJTERIJ DRANKENHANDEL P. WEIJS Horst SRV LEO EN JEAN VAN DUCK Leunen Wedstrijddag 19 2073 Qeijsteren 1 2546 Venray 13 2541 Venray 15 Wanssum 4 Casten ray Gastenray Gastenray Gastenray 1 2 e 14.30 uur G. Janssen 9.30 uur Wedstrijdleider 12.30 uur Wedstrijdleider 11.00 uur Wedstrijdleider Trainen: Dinsdags om 20.00 uur trainen voor selectie. Vrijdags om 19.30 uur voor selectie.- Rekreanten training op vrijdag om 2Q.Q0 uur. 10 maart 1995: 20.00 uur feestavond in "DE WIS" 6 - 0 4 PrAnramma' 1 O.n^.QR 0H7/1 9*37 WoHofriiHHan m Poc+onrox/ 1 oroe; I lltcïhrjon' Pillar h nwe "i \/rian/Hc^har>r>o!iiU" MolHorolrx \A/it+anbr\rc+ 10 Pacfonrax/ O afn aloof Poofanrax/ O firiarxHfox/aan Vcoolefox/n 1 QQQ'Ifl P 14 QO i:ii li"'*P rlo k'aii^ar 1 O DD i imp XA/aHo+niHIaiHar* 1 1 OH i ii ir \A/oHofriiHloiHor T7T?PQT T7T.TTTM r\7 ATDT D P- J W i i I M IV' WV» V I I W b* W fa* I I M p* Wl.j. a v «I vt b a m a a vt a M W WVAWfcWI II VA W fa** I y Wl ww«. I fa. V V fa* V fa* t i 4— fa* I fa-* fa-fa* i fa* fa* fafl fa* fa I J J VI fa* fafa fa* fa»* faAV fa* I II fa4J WfaAWkWI I I fa-fa J fa-» V I fa»* I I fa* Vfa* V fa-* >-* I fa* fa* fa* i fa* fa fa* y i i i fa»* fa* fa* VI I V' fa* fa* fa-fa* I I Wfa«Wfal IJV*lfa*lfa*fa*l I I fa* fa* fa* fa* I fa* fa* W fa I IJ fa* I fa* fa^ fa* I V fal4\fa*XJJ-l*.fa* <Ult fa-» V fa* J- X. fa -»I fa-* S*fa* fa* c« "V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 12