kerkberichten dameskoor svc senioren Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 9 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 3 maart 1995 Zaterdag 4 Mrt 19.00 uur: Zeswekendienst voor Jan Thielen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Woensdag 8 Mrt 9.00 uur: Jan Thielen (namens de ouderenbond) Misdienaars: Peggie en Sandra. De onlangs gehouden aktie "GEZINSBIJDRAGE" ten bate van onze eigen kerk heeft opgebracht: 31.000,-. Hartelijk voor Uw gulle gaven aan deze gehouden aktie. Ook onze dank aan de trouwe medewerkers die mede met ons deze aktie hebben georganiseerd. Do. 9 mrt. repetitie om 19.45 uur. Za. 11 mrt. H. Mis zingen om 19.00 uur. Do. 16 mrt, repetitie om 19.45 uur. Programma: 5-03-1995 (wedstrijddag 14 d.d 22-01-1995) 2073 Eiker boys 1 Castenray 1 14.30 uur Ghandi R. Vriendschappelijk: Castenray 2 Wittenhorst 12.00 uur. Melderslo 5 Castenray 3 11.00 uur. Trainen: Dinsdags om 20.00 uur trainen voor selectie. Vrijdags om 19.30 uur voor selectie. Rekreanten training op vrijdag om 20.00 uur. t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1