kerkberichten Aannemersbedrijf G. Zegers Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 8 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 24 februari 1995 Zaterdag 25 febr. 19.15 uur DIENST IN HET TEKEN VAN CARNAVAL Tijdens deze dienst zal door de Carnavalvereniging een kado worden aangeboden, hetgeen uit de opbrengst van de collecte betaald wordt Misintentie voor: Albert Druggen Overleden ouders Kunen-Hermans Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Overledei». ouders Classens-Vissers. Roel Smits. Overleden ouders Smulders-Philipsen. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Martien Maes. ATTENTIE VOOR DE AANVANGSTIJD VAN DEZE DIENST 19.15 UUR. Woensdag 1 Mrt 19.30 uur: ASWOENSDAG VIERING. OOK VOOR DEZE DIENST EEN GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD 19.30UUR. Misdienaars: Zaterdag Marian en Wilma Woensdag: Sandra en Sjekky. Wij wensen U allen prettige carnavalsdagen. Voor al Uw timmerwerk, kozijnen, trappen e.d. r. tucaduorwerk - metselwerk - tegelwerk - alle betonwerken - erfverharding en klinkerwerk vraag vrijblijvend inlichtingen Eikelenbosserdijk 6 5962 NV Melderslo 04709-87514

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1