DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 berichten 1 vb Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 5 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 3 februari 1995 Zaterdag 4 febr. 19.00 uur: Jaardienst Jan Jakobs. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Jaardienst Sjeng v.d.Pasch. Jaardienst Wim Geerts. Uit dankbaarheid van een tachtigjarige. TIJDENS DEZE DIENST SPECIALE COLLECTE VOOR DE MEMISA. Woensdag 8 febr.9.00uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden). Misdienaars: Rianne Smits en Peggie Geerets. Bezinningsdag 14 februari te Tienray in het Zustersklooster Op dinsdag 14 februari hebben we weer onze jaarlijkse bezin ningsdag in kringverband Thema: "zijn wij als katholieken nog zichtbaar in onze samen leving" programma 9.45 aankomst, koffie/thee 10.00 opening door de kringvoorzitster inleiding op het thema door Mw. van Soest-Linssen 10.45 gesprekken in kleine groepen 11.45 samenvatting van de groepsgesprekken 12.30 pauze\gezamelijke lunch 13.30 aan de hand van stellingen wisselen we met elkaar van gedachte 15.00 afronding middag, koffie/thee 15.30 afsluiting met een gezamelijke viering De onkosten voor deze dag zijn f.30,00 incl koffie en lunch, Opgave voor 7 februari bij MHendrix, tel.: 71792. Ob e re n__ zaterdag 11 f ebruari De volgende personen worden om 19.15 uur in "de Wis" verwacht om te oberen: Henk Classens - Mart. Smits - Gerrit Dinghs - Mia Dinghs - Toos Heidens - Miep Collin - Ien eleven - Mary Arts - Anja Marcel lis - Mariet Hendrix. Kun je niet. of niet op tijd, neem dan kontakt op met M, Hen drix, tel: 71792. Tot dan. Vlooienmarkt 19 maart a.s. Heeft u weer spullen over voor de Vlooienmarkt, die nog intact en bruikbaar zijn, bewaar ze dan voor de LVBWij komen ze dan bij graag weer bij u ophalen! vrouwe -DE SCHANS- f I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1