kerkberichten dameskoor Caselse Bonte Zittingsaovenden 1995 10 11 februari 1995; voorverkoop zondag 29 januari 1995 Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 3 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 20 januari 1995 Zaterdag 21 jan.19.00 uur Roel Smits (Zeswekendienst) Albert Druggen Leonardus Peeters en Gertruda Spreeuwenberg. Jaardienst overleden ouders Smits-Friesen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Jaardienst Willem Classens en Petronella Rongen, Woensdag 25 jan. 9.00 uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars:Fred en Sjekky. AKTIE GEZINSBIJDRAGE VOOR ONZE EIGEN KERK In de week van 22-1 tot en met 28-1 zal de jaarlijkse aktie "Gezinsbijdrage ten bate van onze eigen kerk worden gehouden. Voor wat betreft de verdere aankondiging verwijzen wij naar het schrijven dat is bijgevoegd in de deelname envelop. Onze medewerkers aan deze aktie zullen deze envelop bij U bezorgen en enkele dagen later weer ophalen. Mogen wij deze aktie van harte bij U aanbevelen en hopen op Uw aller steun en medewerking voor het jaar 1995. ONS KERKGEBOUW IS DE MOEITE WAARD Het Kerkbestuur Parochie H.Matthias. Do. 26 jan. Za. 28 jan. Do. 2 febr. repetitie om 19.45 uur. H. Mis om 19.00 uur. jaarvergadering om 19.45 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1