5811 AV CASTENRAY Tel? 04780-71365 n*>sklank I castenray Ook in Castenray heeft de fanfare een "VRIENDENCLUB" met als doel stel 11ng: - het verlenen van EXTRA financiële steun buiten de gebruike lijke acties. - het verlenen van morele steun, door zo mogelijk aanwezig te ziJn.bij concerten e.d. - het stimuleren van activiteiten. - het mee organiseren van het Jaarlijkse DONATEURSCONCERT. WAT KOST EEN LIDMAATSCHAP: Een Jaarlijkse contributie van f1100.- (streefbedrag) Uw Jaarlijkse bUdrage is als GIFT, FISCAAL AFTREKBAAR. DENK ER EENS OVER NA EN DOE OOK MEE RABOBANK ZEVENRODE 1387.11.011 s.v.p. onderstaande strook doen toekomen aan het secretariaat Naam en voorletters: Adres Postcode en woonplaats: Telefoon: het bestuur. GEACHTE MUZIEKVRIEND(IN) ranrare Voor al uw dak-, zfnk- en loodwerkzaamheden DAKDEKKERSBEDRIJF %K 't JONO NussHelnatraat 26 Hórat-Amerloa Telefoon 04764-1814 Bank: Rabobank Oirlo, rek. no. 1387 .11.011 Secretariaat: Heesakker 17 -1 VRIENDEN j

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 5