gemeenschapshuis GOUMANS b.v. W v.o.l. jan van leéndert en zoon Broekhui2envorst tel. 04763-1275 transport- en containerbedrijf handel in zand en grind grondwerken Reis boeken Zaterdag 21 januari 1995 Kantoor Leunen Rabobank Zevenrode Serres/veranda's/terrasoverkappingen Ramen/deuren/schuifdeuren Stichting jeugd- en gemeenschapshuis "de Wis" Wijziging taakverdeling bestuur met ingang van 1 januari 1995. Voorzitter Secretaris Penningmeester Muntenbeheer Beheerde de Wis: Notulist Ties Dinghs, Tunnelweg 1 Wim Tacken, Lollebeekweg 32 Bert Arts, Oirloseheide 2 Mart Kuijpers, Leikeswei 12 Wiel Sei.Ikens, Caste 1 ostraat. Jan Saris, Leikeswei 3 t Winketpuien 1 4 71779 71816 71 911 71.496 18a. 71884 714132 Voor zowel verzekerden als particulieren Uitvaartverzorging Telefoon 04780-88889 Dag cn nacht bereikbaar Gespecialiseerd in opbaring thuis Noordsingcl 24 5801 GK Vcnray Utiliteitsbouw in geïsoleerd aluminium en kunststof Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur Horsterweg 31 - 5811 AA Castenray - Telefoon 04780-71481 k t* f "V 4 éf f

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 14