1 kerkberichten dameskoor basisschool ouderraad Lö)iJ Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 2 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 13 januari 1995 Zaterdag 14 jan.19.00 uur: Jacob Emonts Leen Emonts. Harrie Pingen. Jaardienst Grad Tieien. Jrd.Willem Thielen -Lamberdina Weijs-Gertruda Linders en Piet Thielen. Woensdag 18 jan. 9.00 uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars: Zaterdag 19.00 uur: Rianne en Annet. Za. 14 jan.: H. Mis om 19.00 uur. Do. 19 jan.: repetitie om 9.45 uur t** Start schoolprojekt Maandag 16 januari start ons jaarlijkse schoolprojektDeze keer is het thema "GFT-afval", en dan met name in een wat breder "milieu-kader" geplaatst. In alle groepen wordt gedu rende twee weken regelmatig aandacht aan dit onderwerp be steed. Op vrijdag 27 januari wordt dit projekt afgesloten. Ouderavond Vormsel Op dinsdag 31 januari a.s. is er om 20.00 uur in de basis school voor de ouders van kinderen in groep 7 en 8 een bijeen komst over het Vormsel. U ontvangt nog een persoonlijke uitno diging Oberen Ouderraad op Prinsenba1 _14_ januari Beste ouders, Willen de ouders die benaderd zijn voor te oberen tijdens het Prinsenbal zorgen dat ze 14 januari tussen kwart voor 8 en 8 uur aanwezig zijn in "de Wis". Bedankt voor de goede medewerking. Hanny Dircks 'r J

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1