DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 i i i kerkberichten 1 vb Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 1 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 6 januari 1995 Zaterdag 7 jan. 19.00 uur: Jaardienst Leo Willemssen. Jan Jakobs. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Jaardienst Jan Swinkels. jrd.overleden ouders Seijkens-Collin. jrd.Willem-Lamberdina en Martinus Friesen. Woensdag 11 jan.9.00 uur: DIENST VAN 9.00 UUR VERVALT DAARVOOR IN DE PLAATS: 19.30uur: H.Mis tot speciale intentie van de L.V.B.Castenray. Misdienaars:zaterdag 19.00 uur: Peggie en Marian. Jaarvergadering 11 jan. 1995 Op woensdag 11 jan. 1995 beginnen wij om 19.30 uur met een H.Mis voor alle overleden en levende leden van de LVB.. Daarna gaan we in de Wis verder met onze jaarvergadering, waarin o.a.: jaarverslag 1994 financieel verslag 1994 bestuursverkiezing na de pauze kienen met leuke prijzen. Bij het bestuur zijn aftredend Nel Wismans en Mia Marcel lis. Nel Wismans stelt zich weer verkiesbaar maar Mia Marcel lis niet. Voor deze vacature zoeken wij nog kandidaten. Dames, misschien is het iets voor U. Weet U iemand, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Cursus ziekenverzorging thuis Deze cursus start op 16 januari in de Cl.ockert en is verder op 23 jan., 30 jan. en 6 febr. We proberen om rond 13.30 uur te beginnen, tot. 16.00 uur. tj kunt zich hiervoor nog opgeven bij M. Hendrix, tel.: 71792. Contributie Diegene die zich wil aanmelden als lid van de LVB kan dat doen bij een van de bestuursleden of bij M. Hendrix-Vervoorttel.: 71792. Daar kunt u ook verder informatie krijgen over de LVE De contributie bedraagt nog steeds f. 25,00 per jaar. Diegene die zich af wil melden als lid van de LVB kan dit ook doen bij hierboven vermelde personen en wel voor 15 januari 1995. Op die datum wordt de automatische incasso bij de bank aangeboden ter overboeking. -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1