Op zondag 18 december a.s. vordt het kerstconcert uitgevoerd Het dames- en herenkoor zal samen met de fanfare "Dorpsklank" het programma voor hun rekening nemen. Het concert begint zondagmiddag om 16.00 uur in de Wis. Zondag 18 december van 16.00-17.00 uur KERSTCONCERT in de WIS Iedereen ls van harte welkom! ZONDAG 18 DECEMBER: Kerstconcert in "DE WIS". 16:00 uur aanwezig zijn. DONDERDAG 22 DECEMBER: 20:00 uur repetitie. EVEN ONTHOUDEN 24 DEC OUD PAPIER Th. Jacobs, Jan Versteegen. W.Classens) 26 H.MIS 2E KERSTDAG. 29 LAATSTE REPETITIE 1994 JAARAFSLUITING ■i f- 7

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 7