DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 weekblad 1994 l kerkberichten r redactie ouderenbond Redactie-adres Inleveren copy Castelostraat 30 tel.: 71822 voor dinsdag'19.00 uur Nr. 46 16 december 1994 Zaterdag 17 dec.19.00 uur: Jacobus Emonts Toon Classens. Leo Willemssen. Uit dankbaarheid van een 85 jarige. Maandag 19 dec. 19.00 uur.BOETVIERING. Woensdag 21dec.9.00uur O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars: Suzan-Wilma en Sandra. Diensten tijdens de Kerstdagen: Zaterdag 9.00 uur Nachtmis. Zondag 10.00 uur Gezinsviering speciaal voor de kinderen met hun ouders. Maandag 10.00 uur: Viering welke muzikaal wordt opgeluisterd door de "Fanfare". Op vrijdag 30 december verschijnt er GEEN Schans. Wilt u hieraan denken bij het inleveren van stukken, voor de laatste Schans van 1994, op dinsdag 20 december. AAN ALLE OUDEREN UIT ONS DORP CASTENRAY Kerstviering op maandag 19 december om 14.00 uur in "de Wis" Al enkele jaren heeft de ouderenbond, samen met onze zeer goede medewerkers een echt sfeervolle kerstmiddag mogen beleven. Ook dit jaar hebben we weer iemand die al vele jaren met gitaar, met zang en leuke humor de sfeer van het kerstgebeuren ons nader brengt. Ook onze bijdrage in de vorm van enkele gedichten, zamenzang en koffie met kerstbroodzuJt u deze middag zeker beleven als een goede inzet voor de komende kerstdacren. Laat het een kerstmiddacr worden niet alleen voor de aller oudsten. Het bestuur. V: I -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1