handboogschutters tennisclub Indoortoernooi1335. - Datum's om te onthouden; 1 vb 16 GEZELLIGSAMENZIJN Heden vrijdag 16 december hebben we een gezelligsamenzijn met alle leden, en de dames horen er ook bij tevens horen de steunende leden er ook bij, deze avond begint om 20.00 uur. KERST-T0URN00I DIANA VENRAY. Vrijdag 23 december nemen we deel aan 't KERST-TOURNOOI van Diana te Venray iedereen kan meegaan, we vertrekken om 19.00 uur. ZORG DAT JE OP TIJD AANWEZIG BENT. Het indoortoernooi oftewel hetoliebollerttoernooi", wordt gehouden op 8 januari 1995. in de tennisbal, De Riette Horst. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en eindigen omstreeks 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt f 10,00 p. p., gelieven deze te voldoen bij opgave. Voor deelname dient u het inschrijfformulier voor 18 december 1994 bij Marie%Jose Janssen te Castenray, of bij Ingrid Houwen in te leveren. 8 jan. 1995 Indoortoernooi. 30 jan. 1995 Jaarvergadering Kerstaktie In dit weekend kloppen wij weerbij U aan voor een bijdrage aan onze Kerstaktie. Zoals elk jaar worden de Cast.enrayse zieken in ziekenhuizen, bejaarden van 80 jaar en ouder en invaliden weer verblijd met een fruitschaal. Weet U iemand die ervoor in aanmerking komt met de Kerstdagen, laat het ons dan weten! Laat de Kerst ook voor hen een feest zijn. J aarvergadering 11 jan. 1995 'Óp woensdag 11 jan. 1995 beginnen wij om 19.30 uur met een H.Mis voor alle overleden en levende leden van de LVBDaarna gaan we in de Wis verder met onze jaarvergadering, waarin o.a.: jaarverslag 1994 financieel verslag 1994 bestuursverkiezing na de pauze kienen met leuke prijzen. Bij het bestuur zijn aftredend Nel Wismans en Mia Nel Wismans stelt zich weer verkiesbaar maar Mia niet. Voor deze vacature zoeken wij nog kandidaten. Dames, misschien is het iets voor U. Weet. U iemand, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Cursus ziekenverzorging thuis Deze cursus start op 16 januari in de Clockert en is verder op 23 jan., 30 jan. en 6 febr. We proberen om rond 13.30 uur te beginnen, tot 16.00 uur. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij M. Hendrix, tel.: 71792. Marcel lis. Marce11 is o

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 16