DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 wjeekblad 1994 kerkberichten 1 vb Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 45 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 9 december 1994 Zaterdag 10 dec.l9.00uur: Overleden Fam.Luyckx-Maes. O Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. jrd. Jacobus Wismans en Petronella Cleven. jrd.Overleden ouders Geilings-Verhoeven en Willy Verhoeven. jrd.Overleden ouders Seijkens-Collin. Leen Emonts. Albert «ruggen. Harrie Pingen. Martien Maes. Dora Willemssen-Martens en uit dankbaarheid voor een 97 jarige. Woensdag 14 dec.9.00uur: Overleden Fam.Gooren-Dinghs. Misdienaars: zaterdag 19.00uur: Suzanne-Wilma en Sandra. Kerstversieringen maken 12 december Op maandagavond 12 december vanaf 19.30 uur willen we weer kerststukjes maken t.b.v. onze kerstavond. Hiervoor kunt u zich opgeven bij M. Hendrix, tel.: 71792. Wel willen wij u vragen zelf wat groen en een mesje mee te brengen. Voor de rest zorgt Lien Heidens. Dus dames geef u op, want dan zijn we ook op tijd klaar Kerstavond Op woensdagavond 14 december hebben wij weer onze jaarlijkse kerstavond. Wij hebben gezorgd voor een afwisselend en sfeer vol programma met o.a. medewerking van een LVB-groep uit Veulen, een LVB-groep uit Merselo en on3 dameskoor. De aan vang is om 20.00 uur in "de Wis". Dus dames, kom naar deze avond, zodat we zullen kunnen spreken van een geslaagde avond. Cursus ziekenverzorging thuis Deze cursus start op 16 januari in de Clockert en is verder op 23 jan., 30 jan. en 6 febr. We proberen om rond 13.30 uur te beginnen, tot 16.00 uur. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij M. Hendrix, tel.: 71792. -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1