I u«= 10 ^C. 1991 aanvang20.00 uitr. entree kaarten a PL 6.50 m'n vanaP 29 nov. uitsluitend, in cte voorverkoop vcrkrljqbaar bij.CaPd.HetDoeLKuis; Pel. 09700 - 7130S- I ^oueeic-roep n0/?Z) Ca sten ray Presenteert; op 7aterdaj dcc. en inetc Wis cc Laótcnray ^2 maareen veearts.' Rabobank Oirlo

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 15