Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 44 Inleveren copy voor dinsdag 1,9.00 uur 2 december 1994 kerkberichten 20:00 uur repetitie VRIJDAG 2 DECEMBER: Serenade receptie Fanfare "Ons Genoegen" Oirlo 19:45 uur verzamelen bij "De WIS". DONDERDAG 8 DECEMBER 20:00 uur repetitie. EVEN ONTHOUDEN! 18 DEC 24 26 29 KERSTCONCERT (DE WIS) OUD PAPIER Th. Jacobs, Jan Versteegen, W.Classens) H.MIS 2E KERSTDAG. LAATSTE REPETITIE 1994 JAARAFSLUITING. Zaterdag 3 dec. 19.00 uur Overleden ouders Smulders - Philipsen. Sjang Classens. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Jrd. overleden ouders Donders-Hoedemakers. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Woensdag 7 dec.9.00 uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars:Thijs-Peggie en Annet. NIEUW NIEUW 1 nasigroenterol friture 't Klumpke shaslik Castenray j rundvleeskroket \/LUhÏ>!? p p p i p t 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1