DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 weekblad 1994 kerkberichten Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 43 25 november 1994 Zaterdag 26 nov.19.00 uur: Jaardienst Martinus Kuijpers. Overleden ouders Brouwers-Huisman en zoon Toon. Overleden ouders Strijbos-Duijkers. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Leen Emonts. Overleden ouders van Kuyck-Munsters. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt. Woensdag 30 nov.9.00uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand (zij die offerden) Misdienaars: Suzanne-Sjekky en Marian. y sleutel (in cafe Hesen) terug te verkrijgen bij de redactie, Castelostr. 30 a. *t JONQ Uitvaartverzorging GOUMANS b.v. Telefoon 04780-88889 Dag cn nacht bereikbaar Voor zowel verzekerden als particulieren Gespecialiseerd in opbaring thuis ■GEVONDEN Noordsingcl 24 5801 GK Vcnray Voor «I uw -dak-, zink- en loodwerkzaamheden DAKDEKKERSBEDRIJF Nuaanlelnatraat 26 Hórat-America Telefoon 04764-1814 -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1