kerkberichten dameskoor Aannemersbedrijf G. Zegers Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 42 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 18 november 1994 Zaterdag 19 nov.13.30 uur: t.g.v. 25 jarig huwlijk Fam.Strijbos-Rijs. Zaterdag 19 nov.19.00 uur: Jaardienst Herman Dinghs jrd.Leonard Heidens en Anna Driessen. jrd.overleden ouders Maes - Baeten. Leo Willemssen. Overleden ouders Emonts-Geurts en kinderen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen, Jacobus Emonts. Woensdag 23 nov. 9.00 uur: Herman Dinghs j rd. F a m. Steegh s-Litj ens-Hen ekens. Misdienaars: zaterdag 13.30 uur: Marian en Annet. zaterdag 19.00 uur: Jos - Wilma en Sandra. Za Zo 19 nov 20 nov Do Za nov nov H. Mis voor het zilveren bruidspaar Striibos-Rijs om 13.30 uur. Verlovingsbal. Willen diegenen die zich opgegeven hebben voor het oberen om 15.00 uur aanwezig ziin in "de Wis" GEEN repetitie H. Mis om 19.00 uur. Voor al Uw timmerwerk, kozijnen, trappen e.d. r. tucaduorwerk - metselwerk - tegelwerk - alle betonwerken - erfverharding en klinkerwerk vraag vrijblijvend inlichtingen Eikelenbosserdijk 6 5962 NV Melderslo 04709-87514 24 26

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1