DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 23 weekblad 1994 kerkberichten 1 vb Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 41 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 11 november 1994 Zaterdag 12 nov.19.00 uur: Martinus Kuijpers jaardienst Piet Keijsers. Overleden ouders Smits-Friesen. Jan Jakobs. jrd.Overleden ouders Strijbos-Duijkers en voor Riek Strijbos-van Dommelen. Leen Emonts. Harrie Pingen Martien Maes. Woensdag 16 nov.9.00uur:O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Zaterdag 19 nov. 13.30 uur: t.g.v.25 jarig huwelijk Fam.Strijbos-Rijs. Misdienaars: zaterdag 19.00 uur: Thijs - Peggie en Rianne. zaterdag 19 nov.om 13.30 uur: Marian en Annet. Cursus "vrouw en politiek" in kringverband Op dinsdagavond 22 november a.s. is al weer de tweede bijeen komst in zaal "In den Engel" te VenrayHet thema is: "afvalstoffenbeleid en plan". Onderwerpen die aan bod komen zijn oa -hoe ziet het milieuplan eruit -welke maatregelen moeten er worden genomen en op welk gebied r -wat zijn de consequenties voor de inwoners van de gemeente it Venray. We kunnen hierover in discussie gaan met de betreffende ambte naar en misschien "praktische" adviezen aandragen. Aanvang is om 20.00 uur. Onkosten f. 2,50 voor deze bijeen komst. Opgave z.s.m. bij M. Hendrix tel.: 71792. Werken met champignons Öp woensdag 30 november a.s. hebben we vanaf 20.00 uur een avond over het klaarmaken van champignons en oesterzwammen in "de Wis". Mevr. Janssen zal voor ons heerlijke gerechten klaarmaken, die we dan uiteraard ook mogen proeven. Om te weten hoeveel ingrediënten we nodig hebben, willen we graag weten met hoeveel personen we er dan zijn. U kunt zich opgeven voor deze avond bij M. Hendrix, tel.: 71792 tot 23 november. Hoeveel de eigen bijdrage is per persoon hoort u zo spoedig mogelijk (i.v.m de dagprijzen van de champignons en het aantal nneravp.q T. -DE SCHANS- i i i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1