1.v.b. dan r h1?M DwS fafnf3heb je interesse hierin, geef je Tot. slot 9 De verwachting is dat op 5 november a.s. de beslissing ten aanzien van de subsidieverlening bekend wordt gemaakt.. Direct daarna wil de Dorpsraad starten met de realisering van dit project. Over de voortgang zullen wij informeren. Cursus kaarten rnakejn v!.^-fg6lOP,en 2 W6ken hebben een twintigtal dames een cursus kaarten maken gevolgd. Na afloop waren er verschillende dames bi: die nog een middag of avond wilden knutselen, zo goed was mogelijk Mariet Hendriks, tel.: 71792. Liefst zo spoedig Omgaan met verlies 9 november Op woensdag 9 november hebben we vanaf 20.00 uur in "de Wis" een thema-avond met als onderwerp "omgaan met verlies". De avond wordt verzorgd door mevr. Verstappen uit Arcen. Een interessant onderwerp, want ieder van ons heeft weleens te maken met dit onderwerp, o.a. verlies van mensen, dingen, werk danf°Pen dat W6 Veel dames ro°gen begroeten op deze avond. Tot Volksdansen Reeds meerdere jaren zijn LVB-dames uit Castenray bij het volksdansen van de LVB in Veulen. Graag hadden we nog wat enthousiaste nieuwe leden erbij. Repetitie-avond is elke 14- dagen op donderdag. Lijkt het je wat, geef je dan op bij M. Hendriks, tel.: 71792. Hier kun je ook terecht voor inlichtin gen. p.s. de volksdansgroep verzorgt een deel van de kerst avond op 14 december in Castenray. 6CHOHHet PU be Büutpi Crljj ftrtAW g-VSH/wMKfr isetK. «.unn&uHO^K- v U

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 9