qemeente 57 venray Noodopvang asielzoekers in Oirlo 17 Langs deze weg wil de gemeente de inwoners van Castenray graag nader informeren over de noodopvang van asielzoekers in het nabijgelegen kerk dorp Oirlo Zoals u wellicht allen al weet, werd Oirlo zaterdagmiddag verrast door de komst van 40 asielzoekers op campingboerderij De Walnoot aan de Koepas. Daags ervoor hoorde Ysselsteyn dat er maandag 50 asielzoekers zouden ar riveren op jeugdbuitenverblijf De Peelhaas aan de TimmermannswegDie zijn inmiddels inderdaad aangekomen. In beide gevallen gaat het om noodopvang: de opvangcentra elders in Ne derland zitten allemaal zo vol dat het ministerie van justitie inderhaast moet uitwijken naar noodopvangcentra in de vorm van particulier beheerde campings, pensions e.d die in de wintermaanden vaak onbezet zijn. De gemeente werd evenals de dorpsgemeenschappen van Oirlo en Ys selsteyn totaal verrast door het nieuws. Burgemeester Waals hoorde het bij toeval, donderdagavond via een telefoontje van zijn collega uit Sevenum (dat waarschijnlijk over een aantal weken vijftig asielzoekers zal ontvan gen). Justitie heeft zowel in Oirlo als in Ysselsteyn een rechtstreeks contract ge sloten met de beheerder van de accommodatie. De gemeente is daarin voor af niet gekend, tot ergernis ook van burgemeester Waals. "Ik heb best be grip voor het probleem van de minister, maar ze moet het probleem niet afschuiven op de lokale overheid, in dit geval de burgemeester van Ven ray. Begrijp me goed, de gemeente is graag bereid extra opvang van asiel zoekers mogelijk te maken, maar dan moeten we wel vooraf in alle openheid politiek en maatschappelijk overleg kunnen voeren met de betrokkenen. Dat is nu onmogelijk geweest". Burgemeester Waals heeft vrijdag nog commissaris van de koningin Van Voorst tot Voorst over de gang van zaken geïnformeerd. Deze heeft inmid dels bij de minister erop aangedrongen voortaan vooraf overleg te voeren met de betrokken burgemeesters. Ook de burgemeester zelf heeft daarvoor gepleit in een deze week verstuurde brief aan staatssecretaris van justitie, mevrouw Schmitz. De asielzoekers in Oirlo zijn vluchtelingen zonder status, afkomstig uit zo'n zeven landen. Het merendeel komt uit Bosnië, de anderen komen uit Algerije, Iran, Irak, Angola, India en Somalië. Met de heer Gort, beheer der van campingboerderij De Walnoot is afgesproken dat de groep maximaal 2,5 week zal blijven. Langer kan niet, omdat de heer Gort al lang tevoren afspraken heeft gemaakt met andere groepen gasten. De accommodatie voldoet overigens aan alle eisen van bouw- en brandveilig heid, zo is na een inspectie door de gemeente dit weekeinde gebleken. De heer Gort zegt maximaal veertig mensen een goede slaapplaats te kunnen bieden. De gasten beschikken ter ontspanning onder meer over een televi sie, een tafeltennistafel, een sjoelbak en grasvelden om te voetballen en te spelen. De asielzoekers zullen tijdens hun verblijf in Oirlo alleen gebruik maken van de plaatselijke middenstand. Gezien de korte duur van de op vang zullen zij geen beroep doen op plaatselijke voorzieningen als peuter speelzalen of scholen. Asielzoekers zonder status mogen in geen geval werk aanvaarden in Nederland. De asielzoekers in Oirlo en Ysselsteyn worden begeleid door een medewerk ster van de Centrale Opvang Asielzoekers (een uitvoerend orgaan van het ministerie van justitie)Mevrouw Friedericy is graag bereid uw vragen te beantwoorden. Zij is, afhankelijk van haar werkzaamheden, op een aantal telefoonnummers bereikbaar: 04781-41818 of 04780-71581 (De Walnoot) of 04932-9381 (Ysselsteyn). Belangstellenden die graag een bezoek willen bren gen aan het opvangcentrum, zijn van harte welkom. U kunt daarover voor af even contact opnemen met de dorpsraad van Oirlo.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 17