kerkberichten f SPAARAKTIE Rente tot Redactie adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 303 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 23 oktober 1994 Zaterdag 29 okt. 19.00 uur: Wim Geerets. jaardienst Antoon Roelofs. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Wilhelmina Kunen-Hermans. jrd.overleden ouders Reijders-Weijs. jrd.overleden ouders Vollenberg-Philipsen. Leonardus Geurts en Wilhelmina Linders. Leo Willemssen. Johannes Willems. Hay Reijders. Harrie Pingen. Leen Emonts. DINSDAG 1 NOV.19.00 UUR: ALLERHEILIGENVIERIIVf;. WOENSDAG 2 NOV. 9.00 UUR: ALLERZIEI .ENVIF.RTlVf: Misdienaars: zaterdag 29 okt. fècfttf ~k//lrpq ,1) i ZONDAG 6 NOV.OM 15.00 UUR HERDENKEN WIJ ONZE OVERLEDENEN MET ZEGENING OP HET KERKHOF vanaf f 1.000, 10 iaar vast Voor al uw dak-, zink- en loodwerkzaamheden DAKDBKKERSBEORIJF a. 't JONQ Nuaaplalnatraat 26 Hórat-Amerioa Telefoon 04764-1814 i 7,5%

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1