5 •kerkberichten Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 38 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 21 oktober 1994 Zaterdag 22 okt. 19.00 uur: Overleden ouders Cox-Janssen en zoon Ger. Overleden ouders Strijbos-Duijkers. Jrd. Peter Ewals en Carolina Rambags. Leo Willemssen. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt. Albert Druggen. Woensdag 26 okt.9.00 uur: Harrie Pingen (namens de Ou4erenbond) TIJDENS DE DIENST VAN ZATERDAG EXTRA COLLECTE IN VERBAND MET 'WERELD -MISSIEDAG" OP ZONDAG 6 NOVEMBER ZAL DE ALLERZIELEN DIENST WORDEN GEHOUDEN, MET AANSLUITEND DE ZEGENING OP HET KERKHOF. I- DONDERDAG 27 OKTOBER: 20:00 uur repetitie EVEN ONTHOUDEN 29 13 NOV 26 27 18 DEC 24 26 29 OUD PAPIER. DONATEURSCONCERT (DE WIS) OUD PAPIER. INTOCHT STNICOLAAS KERSTCONCERT (DE WIS) OUD PAPIER. H.MIS 2E KERSTDAG. LAATSTE REPETITIE 1994 JAARAFSLUITING 25 NOVEMBER DROPPING* AAA*A*AA If

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1