kerkberichten SPAARAKTIE Rente tot Aangenaam. Wegens vakantie gesloten van 15 t/m 24 oktober. Carnavals vereniging "De Schanseknuppels" Maandag 7 november 1994: Ledenvergadering om 20.00 uur bij Jac Hesen, de dames zijn ook van harte welkom. Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 3 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 14 oktober 1994 Zaterdag 15 okt.19.00 uur: Wilhelmina van Kuyck-Munsters (P) Jan Jakobs. Jaardienst Sjang van Kuyck. Jaardienst overleden ouders Gellings-Verhoeven en Willy Verhoeven. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Martien Maes. Woensdag 19 okt.9.00 uunHarrie Pingen (Namens de Ouderenbond) Misdienaars .'Zaterdag 19.00 uur: Suzanne - Wilma en Sandra. vanaf f 1.000, <10 jaar vast Rabobank Zevenrode. Postbaan 14 5861 CT Wanssum Tel. 04784-2166 OOMjar£T KETTLER «wm 7,5%

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1