kerkberichten basisschool j eugdwerk Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 35 30 september 94 Zaterdag 1 okt19.00 uur: Wilhelmina van Kuyck-Munsters Hay Reijnders. Zeswekendienst voor Harrie Pingen. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Overleden ouders Smulders-Phi1ipsen jrd.Overleden ouders Phi 1ipsen-Vousten en Mien Philipsen. Mar. ie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Voor de levende en overleden leden van de LVBCastenray Wilhelmina van Kuyck-Munsters(E Woensdag 5 okt. 9.00 uur: Anna Rambags-Smits (namens de Ouderenbond) Misdienaars: zaterdag 19.00 uur: Thijs en Suzanne. Wereldmissiedag in het weekeinde van 8/9 oktober a.s. is de landelijke "We reldmissiedag" voor de kinderen vastgesteld. In dat kader gaan we op woensdag 5 oktober a.s. naar de kerk. In de H. Mis van 9.00 uur wordt dan aan dit thema aandacht besteed. De kinderen dienen dan het verstrekte collectezakje mee naar school te nemen Vormsel Dit schooljaar worden de kinderen van groep 7 en 8 gevormd. De datum van toediening is vastgesteld op vrijdag 31 maart 1995, in de H. Mis van 19.00 uur. Als vormheer zal deken Coenen fungeren. De voorbereiding in de groep op dit sacrament start in januari. Tegen die tijd wordt een ouderavond belegd waar voor u t.z.t. een uitnodiging ontvangt. Kienen Zaterdag 8 oktober gaan we weer kienen, met leuke prijsjes. Prijs f. 3,00 per kaart. Dus kom naar "de Wis" van 20.00 tot 22.00 uur. i 4 l

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1