k e rkb e r ichten Aan aüe jeugd en hun ouders. Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 34 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 23 september 94 Zaterdag 24 sept. 19.00 uur: Johanna Baltussen-Jacobs en Willem Baltussen Albert Druggen. Overleden ouders Strijbos-Duijkers Jan Jakobs. Leo Willemssen. Leen Emonts. Nel la Classens-Janssen en Geert Classens. Overleden ouders Kunen-Hermans. Woensdag 28 sept.9.00 uur: Wilhelmina van Kuyck-Munsters Misdienaars: Fred en Jos In overleg heeft de carnavalsvereniging besloten een jeugdzitting te houden. Het is in het verleden al meermaals gebleken dat er ruimschoots voldoende talent aanwezig is voor een jeugdzitting. De jongeren worden dan ook uitgenodigd om hun talenten aan iedereen te tonen. De jeugdzitting zal gehouden worden op de zondag na de normale zittingen (12 februari 1995). Het is de bedoeling dat deze jeugdzitting door de caselse jeugd wordt gevuld, voor ieder die het wil zien. Aan deze jeugdzitting kan ieder meedoen tot 18 jaar. De voordrachten kunnen bestaan uit bv een echte buut, een mop, een liedje. Alle acts moeten live worden uitgevoerd. De deelnemers zullen worden begeleid door diverse vrijwilli gers. Het zal voor vele jeugdigen niet direct duidelijk zijn wat "een zitting" is en wat voor soort act ze zullen moeten opvoeren, hierbij willen we dan ook de ouders vragen de kinde ren hierover uitleg te geven zodat ze zelf of met hulp een act kunnen bedenken. Over enkele weken kan de jeugd zich hiervoor opgeven. Carnavalsvereniging De Schanseknuppels" Stichting Jeugdwerk -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1