DORPSBLAD jaargang nr. 23 VOOR weekblad CASTENRAY 1994 kerkberichten dameskoor 04709-81023 (b.g.g. 04780-71336) Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 29 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 19 augustus 1994 Zaterdag 20 aug. 19.00 uur jrd. Henricus v.d.Pasch en Anna v.d. Homberg Leo Wi1lemssen Martien Maes (namens de kaartclub) Toon Brouwers (namens de PastVerheggenstr Woensdag 24 aug. 9.00 uur jrdPetrone1 la Friesen. Misdienars:Thijs en Susanne. Do. 25 aug.: repetitie om 19.45 uur. Za. 27 aug.: H. Mis zingen om 19.00 uur. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij van u mochten onder vinden na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overopa zijn wij u zeer erkentelijk en dankbaar. Ze hebben ons veel troost en sterkte gegeven. Mevr. Emonts-Lemers kinderen, klein- en achterkleinkinderen, Castenray De praktijk voor Fysiotherapie Sportfysiotherapie Podologische fysiotherapie van H. Kauffefd (voorheen Mw. Albers) blijft gevestigd op het oude adres: Gasthuisstraat 39 - 5961 GA Horst De praktijk heeft een nieuw telefoonnummer Yoga en ontspanningsoefeningen Eind augustus/begin september starten er weer yogacursussen in het Groene Kruisgebouw te Tienray en Horst. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u terecht bij: Gerda Clevis-van Rijswijck tel04763-2318 i W •xVs* 9 -DE SCHANS- 7» Behandeling ziekenfonds en particulieren volgens afspraak

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1