dorpskalender l.l.t.b. 7 30 juli oud papier 01 aug 50+ bal 05 t/m 08 aug. jeugdwerk doeweekend 18 aug. LLTB uitstapje 19 aug batavieren receptie 75 jarig jubileum 21 aug batavieren opendag 27 aug oud papier 09/11 sep fanfare Zomerfestijn 13 sept lvb uitstapje 19 sept basisschool algemene ouderavond 24 sept oud papier 28 sept lvb Moederavond 02 okt fanfare gemeentelijk muziektoernooi 26 okt lvb dropping/oriëntatietocht 29 okt oud papier 09 nov. lvb omgaan met verlies 13 nov fanfare donateursconcert 26 nov oud papier 27 nov. fanfare St. Nicolaas 30 nov. lvb champignons 10/11 dec toneelgroep Vondel uitvoeringen 11 dec fanfare kerstuitvoering 13 dec toneelgroep Vondel uitvoering voor ouderen 14 dec lvb Kerstavond 18 dec fanfare kerstconcert 24 dec oud papier 26 dec fanfare h. mis Kerstmis Op de circulaire aan U toegezonden inzake uitstapje op 18 augustus a.s. naar de Biesbosch en Kinderdijk is abusievelijk niet vermeld wat de reiskosten zijn. Deze bedragen, alles inbegrepen, voor leden f.50,00 per persoon en voor oud-leden f.75,00 per persoon. GOUMANS b.v. Uitvaartverzorging Telefoon 04780-88889 Dag cn nachl bereikbaar Voor zowel verzekerden als particulieren Gespecialiseerd in opbaring thuis Noordsingcl 24 5801 GK Vcnray V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 7