kerkberichten ouderenbond redactie Redactie-adres Inleveren copy Castelostraat 30 tel.: 71822 voor dinsdag 19.00 uur Nr. 27 15 juli 1994 Zaterdag 16 juli 19.00 uur: Overleden ouders Janssen - Emonts en kinderen. Jaardienst Albert Druggen. Leo Wi 1 lemssen Sjang ClassensV Jacob Emonts. Overleden ouders Kunen-Hermans Woensdag 20 juli 9.00 uur Onze L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars: zaterdag 19.00 uur Jos Uitstapje .-• Zoals jullie in de Schans van enkele weken terug uitgebreid hebben kunnen lezen, gaan we a.s. woensdag 20 juli voor ons jaarlijks uitstapje naar het mooie Bergische land (Duitsland). We reizen met een comfortabele bus van Van den Munckhof uit Horst. Vertrek om 20.00 uur bij de kerk. Thuiskomst omstreeks 22.00 uur. We hopen op mooi weer, daar kunnen we niet zelf P voor zorgen. Een goed zonnig humeur brengen we natuurlijk wel zelf mee, zodat we er samen een fijne dag van maken, die u van harte wordt toegewenst door, Het bestuur. P.s. daar er nog enkele plaatsen vrij zijn kunt u zich nog tot uiterlijk zaterdag 16 juli, 12.00 uur opgeven. Beslist niet later. Vacantie Op de volgende vrijdagen verschijnt er GEEN Schans: vrijdag 29 juli - vrijdag 5 augustus - vrijdag 12 augustus. Denkj. u aan het tijdig inleveren van de copyen; dinsdag 19 juli voor 19.00 uur. FRITURE 'T KLUMPKE ï.v.m. NIEUWE FR HUURWAGEN op zaterdag 16 juli in de aanbieding: frites fricandel kroket f. 1,00 f. 1,00 f1,00 w

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1