DORPSBLAD jaargang nr. 23 VOOR weekblad CASTENRAY 1994 kerkberichten redactie Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 26 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 8 juli 1994 Zaterdag 9 juli 19.00 uur: jrd.Willem v.d.Sterren enGertruda Jenniskens. jrd.Peter Janssen en Bernardina Emonts. jrd.Marie van Kuyck. jrd.Maria Smits. jrd.Nella Classens-Janssen jrd.Willem Bal tussen. Zeswekendienst voor Martien Maes Woensdag 13 juli 9.00 uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars: zaterdag:Jos en Fred Vacantie °p de volgende vrijdagen verschijnt er GEEN Schans: vrijdag 29 juli - vrijdag 5 augustus - vrijdag 12 augustus! Bij deze willen wij iedereen hartelijk dankzeggen voor Uw aanwezigheid in de H. Mis of in de feestzaal voor de mooie versiering in de kerk, de mooie gezangen tijdens de H. Mis of het sturen van een felicitatie, omdat dit alles heeft bijgedragen tot het doen slagen van ons 40-jarig huwelijksfeest Allen Hartelijk Dank voor deze onvergetelijke dag Ger en Lies Classens-Gielen Hinderen en Kleinkinderen DANSEN DANSEN DANSEN DANSEN 11 juli 20.00 uur in "de Wis" -DE SCHANS- -•""-Xö ;.V-. K X

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1