DORPSBLAD weekblad 1994 jaargang nr. 23 kerkberichten 1 v b Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Inleveren copy voor dinsdag. 19.00 uur Nr. 24 24 jüni 1994 f K' Zaterdag 25 jini 19.00 uur Jaardienst Gerrit Rambags. -'9.2 -f.' s 7i Overleden ouders Strijbos-Duijkers- Nel la Classens-Janssen en Geert Classens. Jrd. Ger Janssen en An Janssen-Vollenberg Marti en Maes Woensdag 29. juni 9.00 uur: jrd.Gertruda Tielen. - b' Vrijdag 1 jüli 14.00 uur T.g.v. 40 jarig huwelijk Fam.Classens-Gielen Misdienaars; zaterdag Jos en Tom, - vrijdag 1 juli 14.00 uur: Jos en Fred. Ki nclerui tstapl e Op woensdagmiddag 29 juni gaan we weer op stap met de kinderen van onze leden. Dit jaar gaan iwe naar speel tuin/'zwembad "de Leister" in Roggel. We vertrekken om 13.00 uur met de bus bij "de Wis" en zijn om 18,00 uur weer in Castenray. De onkosten voor dit reisje bedragen f. 2,50 per persoon voor gebruik van buitenbad(golfslagbad o.a.) en speeltuin. De onkosten, hebben we zo laag kunnen houden omdat Rabobank Zevenrode een gelde lijke bijdrage levert. We stellen' dit echt op prijs en zijn dan ook dankbaar voor dit gebaar. opgave voor dito uitstapje zo spoedig jnoge 1 ijk bij Marlet Hendrix-Vervoorttel.: 71792. Want vol is vol Fietsen We gaan met goed weer elke maandagavond fietsen. In overleg met de deelnemers van afgelopen week is er besloten om voort aan toch om 1900 uur bij de kerk te vertrekken. We fietsen elke keer circa 25 km. en houden halverwege een koffiestop op eigen kosten. Dus sportieve dames, laat ie" zien op de maandag avond en fiets gezellig mee! Fietsmiddag Ook gaan we weer een middag gezellig fietsen en wel op dinsdag 28 juni. We vertrekken om 13.00. uur bij de kerk richting Li esse 1waar we een tinnegieterij bezoeken. Als er leden zijn die niet willen of kunnen fietsen, maar de tinnegieterij 'toch willen bezoeken, dan kunnen zij zich ook opgeven voor die excursie. Opgave zo spoedig mogelijk hij Ne 1 Wismans-Aerts tel,: 71330. Bij slecht weer informeren of het doorgaat bij i I tkr» J

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1