CASTENRAY VOOR DORPSBLAD jaargang nr. 23 weekblad TWEEWIELE Denk eens aan een... dWo.dag 9.00-18.00u i kerkberichten Jaardienst voor Hay Reijnders. Gerry Cleven-Wismans en Martien. Albert Druggen. Toon Classens. Sjang Classens. Leen Emonts. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Frans Weijs en Hay Weijs. O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand, (zij die offerden) Zaterdag 18 juni 19.00 uur Woensdag 22 juni 9.00 uur Misdienaars:Suzanne en Thijs Koop bl) de vakman, die ook repareren kan Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 23 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 17 -juni 1994 Postbaan 14 5861 CT Wanssum Tel. 04784-2166 Voor al uw dak-, zink- en loodwerkzaamheden Voor zowel verzekerden als particulieren Uitvaartverzorging GOUMANS b.v. Gespecialiseerd in opbaring thuis Telefoon 04780-88889 Dag cn nacht bereikbaar Noordsin^cl 24 5801 GK Vcnray DAKDEKKERSBEDR1JF Nusselelnstraat 26 Horst-America Telefoon 04764-1814 - VADERDAG-TIP UI! LID m ssx imssr

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 1